Tårnhøje grundskatter efter ny lokalplan

”Er det rimeligt, at grundskatterne stiger voldsomt, fordi der vedtages en ny lokalplan? Og hvad med skattestoppet?”, spørger en virksomhedsejer på Holsbjergvej. "Ja", svarer borgmesteren. For handelsværdien er steget"