Sure Smileyer

I Albertslund Posten 11. marts 2008 bragte avisen en artikel om sure Smileyer til 4 institutioner i kommunen givet i forbindelse med kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen, deriblandt Børnehuset Degnehuset.

Som forældrebestyrelse i Degnehuset finder vi det naturligvis dybt beklageligt at institutionen har fået en sur Smiley og dermed en bøde.

Vi må erkende at gældende regler ikke er overholdt, hvorfor bøden er på sin plads.

Vi synes dog det er vigtigt at understrege bøden er givet for uregelmæssigheder vedr. institutionens egenkontrol, hvilket vil sige manglende udfyldelse af diverse skemaer. Bøden – og dermed den sure smiley – er altså ikke begrundet i manglende hygiejne i institutionens køkken. Institutionen har allerede taget tiltag til at lignende episoder ikke gentager sig ved at iværksætte forskellige foranstaltninger, og som bestyrelse har vil fuld tillid til, at institutionens ledelse og personale vil sikre disse tiltag implementeres i husets daglige arbejdsgang.

Forældrebestyrelsen

Børnehuset Degnehuset