Staten skal overholde sin aftale om fængslet

En dårlig økonomisk prioritering at fastholde fængslet på en situation som forhåbentlig ikke opstår igen, mener DF'er

Foto: Finn Due Larsen

Staten skal holdes fast på sit løfte om at overlade fængslet til Albertslund. Men der er også nogle udfordringer der skal løses, før det kan reealiseres.

Det mener Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører og valgt i Taastrupkredsen, som kommentar til APs omtale af at personale og indsatte skal overflyttes fra februar.

"Helt grundlæggende mener jeg at staten bør overholde sin aftale om at overlade statsfængslet til Albertslund med henblik på byudvikling. Med den nye aftale om Kriminalforsorgen skal der arbejdes på at indgå aftaler om at en række kriminelle fremover skal afsone i fængsler i andre lande end Danmark. Det kan måske frigøre pladser i danske fængsler til den gruppe personer, der har opholdt sig i Vridsløselille", siger Kenneth Kristensen Berth, der fortsætter:

"Det er i hvert fald en dårlig økonomisk prioritering at fastholde statsfængslet med henblik på en situation som forhåbentlig ikke opstår igen – og som Danmark jo dybest selv er herre over. Dansk Folkeparti har jo hele tiden sagt, at hvis man søger spontant asyl i Danmark, så skal man henvises til at tage ophold i et tredjeverdensland i stedet – den australske model. Regeringen skulle hellere komme i gang med at undersøge muligheden herfor sammen med lande som Østrig og Ungarn, der har peget på samme model. Gennemføres en sådan politik ville det overhovedet ikke relevant at have et beredskab stående klar i form af Vridsløselille."