Spøgeri på Stensmosegård

Hen over sommeren er de to nedlagte biblioteksfilialers skæbne blevet beseglet. For Stensmosegårds vedkommende med beslutningen på kommunalbestyrelsesmødet d. 25/6 om at nedrive bygningen. For Trippendals vedkommende i form af en annonce i sidste nummer af AP, der kundgør at lokalerne udbydes til leje.

Intersessant er beslutningen og vel især argumenterne for nedrivningen af Stensmosegård-bygningen. På ovennævnte kommunalbestyrelsesmøde var den med som pkt. 29: "Byggemodning af Stensmosegård." Besynderligt at kalde en nedrivning af en kommunal ejendom for byggemodning. Forkert brug af ordet, idet det retligt betyder klargøring af en grunds kloakforhold med henblik på at bygge på grunden! Al den stund at der ikke endnu er planlagt byggeri på grunden, efterlader det indtrykket af, at det for kommunalbestyrelsen gælder om hurtigst muligt at få Stensmosegård jævnet med jorden, så også kravet om en biblioteksfilial på lokaliteten for stedse er manet i jorden!

Endnu mere ejendommelig er dog den argumentation, som benyttes af de herrer medlemmer af Kulturudvalget Lars Toft Simonsen og Henrik Soloy som begrundelse for bygningens nedrivning. Deres tanker er refereret i en artikel d. 14/7 i AP: "Nu skal Stensmosegård rives ned". Her kalder Toft Simonsen stedet for en spøgelsesbygning. Endda midt i et pænt villakvarter! Uha! Om det er spøgelserne, der skal begå den hærværk på bygningerne, som han forudser, at den vil blive udsat for fremgår dog ikke. Derimod er det klart, at han på fornem vis bliver støttet af Henrik Soloy, der hævder at fortids uvæsner som slumstormere og BZ'ere fra 70'erne vil komme svævende fra København og besætte bygningen! Alt sammen meget spændende.

Men hvem tror på spøgelser og gamle boligbesættere, der nu 40 år efter at de var aktive nok nærmere er i gang med at besætte landets plejehjem?

For en udenforstående der kun ønsker sit filialbibliotek tilbage, forekommer argumenterne i sandhed noget absurde!!! Mon ikke hele forestillingen og ønsket om en hurtig nedrivning af Stensmosegård, der dog nu 2 mdr. efter beslutningen endnu ikke er effektueret, snarere er et udtryk for at lægge debatteten om genetablering af biblioteksfilialen død?

Men vi der savner vores filial lader os ikke imponere af spøgelseshistorier og andre julelege.

Sagen er, hvis der endelig skal fortælles historier, at nu hvor Finn Åberg går af som borgmester, får han sig et kedeligt eftermæle, idet han som en af sine sidste embedshandlinger står som den, der lukkede vore to biblioteksfilialer i Nord. Det hjælper så kun lidt på humøret, at Susanne Storm Lind og gruppen omkring hendes initiativ på Birklundgård vil gøre noget for kulturlivet udenfor Albertslund Centeret. De aktiviteter, som her er planlagt, omfatter mest kunst og omfatter ikke bibliotekvirksomhed. Så for os borgere nord for Roskildevej gælder stadigvæk kravet: Giv os biblioteksdækning tilbage i vore boligområder!!

Med venlig hilsen Kim Bidstrup