Spærringen væk fra Hedemarksvej i denne uge

I tre måneder bliver Hedemarksvej genåbnet for trafik fra busholdepladsen

I denne uge bliver betonklodsen og spærringerne på Hedemarksvej ud for Albertsvænge fjernet. Det betyder, at det igen bliver muligt for gennemkørende biltrafik på strækningen fra busholdepladsen til Hedemarken og Vridsløsevej.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde i efteråret at gennemføre et fuldskala-trafikforsøg på Hedemarksvej. I en forsøgsperiode på cirka tre måneder fjernes vejlukningen, og Hedemarksvej åbnes for gennemkørende biltrafik. Forsøget starter i løbet af uge 3.

I forsøgsperioden vil Albertslund Kommune sammen med Movia løbende overvåge de trafikale konsekvenser af den øgede trafik ved busholdepladsen. På baggrund af en evaluering af trafikforsøget sidst i perioden besluttes det, om Hedemarksvej fremover skal være åben eller lukket.