Smalt flertal ønsker ikke en større kommune

Professors idé om kommunesammenlægning afvises af S og SF, mens der lyder positive toner fra V, K og R

Foto: Finn Due Larsen