Selvforsyning: Jord flyttes fra Læhegnet til Hyldager Bakker

I midten af oktober køres mange læs jord fra det nye boligprojekt på Læhegnet ved COOP til etableringen af Hyldager Bakker.

opbygning Albertslund er til en vis grad selvforsynende, når det gælder opbygning af de kommende Hyldager Bakker.

8. oktober blev første spadestik taget til nye boliger ved Læhegnet ved COOP.

Siden er der blev kørt mange læs jord herfra til etableringen af Hyldager Bakker. Det glæder borgmester Steen Christiansen, som siger:

"Den overskydende jord fra projektet med nye boliger, der for nylig blev taget første spadestik til ved Læhegnet ved Coop, bliver kørt til etableringen af Hyldager Bakker, der også er i fuld gang. Det er en form for selvforsyning, som også jorden fra letbanen er et eksempel på. På den måde er det en win-win situation, som gavner byen og miljøet på flere fronter. Hyldager Bakker betyder mere natur, mindre støj og gør det muligt at bygge nye boliger i byen."

Se dronevideo på kommunens hjemmeside