Seks kommuner i fælles klima-samarbejde

Ny fælles løsning skal sikre beboerne omkring Store Vejleå mod oversvømmelser