Salget af Hyldagergrunden er sat på pause

Udviklingen i samfundsøkonomien betyder, at man ikke kan forvente en god pris for Hyldagergrunden. Derfor udskydes salget – i første omgang et år.

Boligbyggeri må vente: Udskyder salg af kæmpegrund

Tiden er ikke gunstig for salg af Hyldagergrunden. Arkivfoto: Jørgen Brieghel

Salget af Hyldagergrunden er sat på pause. Det skyldes udviklingen i samfundsøkonomien.

Forventningerne til et salg af den store grund har været omkring 100 mio. kr.

Forberedelserne til salget er i gang, men nu er det politisk besluttet, at man skal vente med at sælge, til samfundsøkonomien forhåbentlig bliver mere stabil.

En enig kommunalbestyrelse har på det seneste møde besluttet at salget af Hyldagergrunden sættes på hold og at der foretages en ny vurdering af markedssituationen i starten af 2024.

Sagen blev tiltrådt uden debat.

I budgetaftalen for 2016 er det vedtaget, at Hyldagergrunden skal udvikles til boligformål. Kommunen har i mellemtiden muliggjort etableringen af boliger på grunden ved at etablere Hyldager Bakker.

Men der kommer altså til at gå noget tid, inden der kan bygges. Kommunens rådgiver har lavet et notat, der beskriver de forhold, som påvirker en salgspris, og hvad man forvente at få for grunden ved et salg nu.

Det påvirker salgsprisen

Notatet er ikke offentligt, da det vil kunne påvirke en forhandling om grundsalg.

Så tallet kan vi ikke få. Men vi kan få at vide, at en række faktorer påvirker salget her og nu.

Det er stigning i realkreditrenterne, stigning i priser på byggematerialer, høj inflation og begrænset adgang til lånefinansiering for udviklere.

Rådgiveren vurderer ikke, at det kan betale sig for en udvikler at sætte gang i et byggeri på nuværende tidspunkt.

Rådgiveren vurderer derfor også, at indtægten for et eventuelt salg af Hyldagergrunden på nuværende tidspunkt vil være symbolsk og anbefaler derfor, at et salg af grunden sættes på hold samt at markedssituationen genvurderes efter sommeren 2023.

Forvaltningen forslår, at en genvurdering foretages primo 2024 for at give markederne mulighed for at vise en stabilitet i udviklingen.

Økonomi

Det vil ikke påvirke kommunens likviditet negativt, at salget af Hyldagergrunden sættes i bero.

For praksis i kommunens budgetlægning har været og er fortsat, at der først budgetteres med indtægter fra salg af grunde, når grundsalget er en realitet.

Hyldager Bakker består af to dele nord og syd for jernbanelinjen. Arkivfoto