Så tager vi bogen frem i sommerferien

7-14-årige indbydes igen til at være med i "Sommerbogen" på biblioteket