Repatriering og job skal hjælpe integrationen i gang

Dansk Folkeparti har to forslag på dagsordenen til februar, der begge forbedrer mulighederne for en god integration.

Et af forslagene er en gammel kending der omhandler muligheden for at indvandrere der er utilfredse med deres liv her i landet kan blive repatrieret.

Det første har vi tidligere stillet, nemlig i 2011, hvor vi desværre ikke fik opbakning til at kommunen laver en repatrieringsstrategi, som skal sikre at indvandrere, som ikke er tilfredse med livet her i Danmark eller tidligere flygtninge fra lande hvor der nu er sikkert, kan rejse hjem endda med en skilling på lommen.

Det er en win/win situation, hvor den enkelte, Albertslund og Danmark vinder. Vi vil gerne sikre os at alle kender til muligheden og ved nøjagtigt hvor de kan henvende sig.

9 ud af 10 indvandrer kvinder på kontanthjælp er fejlplaceret. Sådan viser tal fra Odense i hvert fald.

Jeg synes det er utrolige tal vi har set i Odense, og derfor er det meget vigtigt at få gennemgået og revurderet lignende sager i Albertslund. Vi har brug for at gøre op med årtiers berøringsangst og jeg er rigtig glad for at de er vågnet i Odense.

Der er ingen undskyldninger længere. Tallene er så entydige og klare at man bedrager fællesskabet ved passivt at se til i denne situation. I alt for mange år har indvandrere fra ikke vestlige lande fyldt ledighedsstatistikker ved ikke at påtage sig arbejde.

At lade denne udvikling fortsætte er måske vores tids største svigt både mod den enkelte, men i særlig grad også samfundet og den del af fællesskabet, der betaler gildet.

Disse to sager giver også endelig Socialdemokraterne mulighed for at stå ved deres løfter. På begge områder har partiet formand og også udlændingeordfører Dan Jørgensen klart tilkendegivet at der skal ske noget.

Og jeg håber i den grad, at det også er tilfældet når der skal gøres noget ude i kommunerne. For hvis de ikke vil gøre det de siger, så er vi lige vidt på udlændingeområdet, og så fortsætter det med at sejle med endnu mere social udsathed som resultatet.

Derfor håber jeg at Socialdemokraterne holder ord på udlændingeområdet, hvor man ellers tidligere ikke har gjort som man har lovet.