Privat klub for kommunale midler

SF har som udgangspunkt ikke noget imod en privat institution eller private skoler. Sagen der ulmer om Kærnehuset er derfor ikke et spørgsmål om for eller imod at Kærnehuset bliver privat. Det afgørende er derimod hvem, der skal betale. Og det ser ikke ud til, at det primært bliver brugerne af Kærnehuset, der skal betale for driften af klubben, hvis den bliver privat. Nej, 80 pct af udgifterne skal dækkes via kommunens budgetter til klubberne. Mange reaktioner i debatten om Kærnehuset kører lige nu på, argumenter om frit initiativ. "Lad dem dog", og "hvorfor modsætte sig en privat klub". I SF sætter vi os ikke imod en privatklub, men vi sætter spørgsmålstegn ved graden af privathed. Som loven er skuret sammen, skal kommunen, hvis kommunalbestyrelsen siger ja til at oprette et privat klubtilbud, bidrage til den private klubs drift. Forældrene betaling må kun udgøre maks. 20% af klubtilbuddets drift, mens de øvrige 80% skal hentes i kommunekassen og dermed blandt kommunens øvrige klubber. Det er altså ikke gratis for kommunalbestyrelsen at sige ja. 

Det får os i SF til at stille spørgsmål graden af privathed, hvis kommunen skal bidrage med så stor en andel af driften og i øvrigt står med risikoen for lokalerne, hvis klubben skulle ophøre med sin drift. 

I SF undrer vi os såre over, at kommunens borgerlige partier og Enhedslisten går ind for at støtte private initiativer med så store andele af driften fra kommunens kasse. Især på et tidspunkt, hvor vi i øvrigt at har måttet snørelivremmen ind, på efter-skole tilbuddene i Albertslund. Vi går ud fra, disse partier er klar over, det vil have betydning for byens øvrige klubber og blandt andet budgetaftalens målsætning om at se på muligheden for nye fysiske rammer for 2 af kommunens øvrige klubber. Det er den helhed SF anskuer sagen fra.