På kursus i håndtering af regnvand

Planafdelingen i Albertslund var blandt dem, der sendte medarbejdere på kursus på Spildevandscenter Avedøre.

En gruppe medarbejdere fra Albertslund, blandt andet fra kommunens planafdeling, har været på kursus i bæredygtig regnvandshåndtering.

"Lokal afledning af regnvand" hed det.

Det handler om at kunne håndtere det mere vand, der kommer ved ekstremt vejr. Der var inviteret med arbejdere fra forsyninger, tekniske forvaltninger og andre steder hos de 10 ejerkommuner.

"Kurset skal skabe grundlag for videre samarbejde. Forsyningerne oplever jo problematikkerne om regnvandsforsyninger. Vi begyndte før sommerferien. Efter det første forløb opfordrede vi folk til at komme med caseområder, de gerne ville have behandlet. Anden gang var der så gruppearbejde om de emner" fortæller landskabsplanlægger Rosalina W. Torgard, formidler i kommuneservice, Spildevandscenter Avedøre.

Holdet fra Albertslund valgte regnvand og industriområder.

"De løsninger, man finder frem til, vil også kunne bruges i andre kommuner, for eksempel Glostrup, Brøndby og Høje Tåstrup".

I løbet af de tre dele af kurset har der været foredrag med titler som "Klimaændringer og miljømål skaber nye udfordringer", "Oplandets afløbssystemer og vandlandskaber", Vandplaner, vilkår og muligheder" og "Inspiration fra udlandet".

Der har også været gruppearbejde og præsentation af cases og projekter fra kursusforløbet.