Økonomi vigtigere end kultur og idealer

Det har hidtil været Albertslund kommunes holdning og hensigt at værne om de gamle landsbyer, men med lokalplanforslaget for Hjørnegården og de deraf følgende ændringer i kommuneplanen ser det ud, som om kommunalbestyrelsen er i gang med at sælge ud af de gode intentioner.

De ændringer, man ønsker at foretage, vil være til skade for Herstedvester landsby. De er i direkte modstrid med tidligere vedtagelser. De vil forringe det arkitektoniske udtryk og dermed Herstedvesters landsbypræg. Og de er udelukkende økonomisk begrundede.

Hovedbygningen – Hjørnegårdens stuehus – skulle ifølge de tidligere planer bevares, og det var en beslutning, som Herstedvesters borgere havde arbejdet for. Stuehuset er et smukt hus og det første, man ser, når man kommer til landsbyen. I udbudsmaterialet står der da også: "Stuehuset er opført i 1916 og klassificeret som bevaringsværdigt." "Stuehuset står med nogle meget fine detaljer, som skal bevares i forbindelse med ombygningen." Og der tales om "- reference til stuehuset og de øvrige traditionelle landsbyhuse i Herstedvester."

Nu ønsker kommunalbestyrelsen, at huset skal rives ned, hvilket vi på det kraftigste fraråder.

Gårdbebyggelse – Ifølge gældende planer skal byggeriet

"udformes som en tæt-lav bebyggelse i form af en gårdbebyggelse – uden udnyttet tagetage", og

"- den nye bebyggelse skal ved sin karakter indgå harmonisk i landsbyens bymiljø."

Nu vil kommunalbestyrelsen opgive tanken om en gårdbebyggelse og i steder lade bygge en enklave, der skiller sig totalt ud fra landsbyen. Og man vil tillade, at der bygges med udnyttet tagetage, hvilket også er en ændring.

Antal boliger – Ifølge udbudsmaterialet er der plads til 16 boliger plus to i stuehuset.

Nu vil man tillade, at der bygges 20 huse.

Ifølge kommunens Arkitekturpolitik 2000, skal rummene mellem husene være oplevelsesrige og varierede. Man må konstatere, at der ikke bliver ret mange kvadratmeter til oplevelser og variation.

Økonomiske fordele for en bygherre – Lokalplanforslaget er præget af, at kommunen ønsker at imødekomme en bygherre, der skal have størst mulig profit af sin investering.

Når der skal presses 20 boliger ind på grunden, ligger stuehuset i vejen og må rives ned til trods for sin arkitektoniske og kulturelle værdi.

Fire huse skal have udnyttet tagetage, og man vil lægge dem, nærmest ved landsbyen i stedet for at trække dem ud mod syd eller øst – igen for at indbringe større fortjeneste.

Man kræver kun etablering af 1 parkeringsplads pr. bolig, selv om der skal afsættes areal til 1½ P-plads pr. bolig. Der burde fra start etableres 2 P-pladser pr. bolig til gæster og beboere, hvis ikke de omkringliggende veje skal blive belastet.

Boligerne skal være "ældreegnede", men dette begreb er ikke nærmere defineret. Det er ikke som i den tidligere plan et krav, men nu kun en mulighed at indrette nogle eller alle boliger som seniorboliger. Og det er slet ikke et krav, at køberne skal være seniorer. Denne ændring udvider køberpotentialet og muliggør at sælge til højere pris.

Horsholmstræde Vejlaug opfordrer kommunalbestyrelsen til at bevare den gældende lokalplan, hvorved man vil få en bebyggelse, der lever op til kommunens erklærede mål om at værne om kommunens landsbyer og bevare deres særpræg.

Med venlig hilsen

for Horsholmstræde Vejlaug

Inger Byrjalsen