Nu begynder de at grave ud til våde enge i Kongsholmparken

En del af Kongsholmparken forvandles fuldstændigt. Meningen er, at området skal klare fremtidens voldsomme regnskyl og gavne dyrelivet

Spaden sættes i jord til omdannelse af en del af Kongsholmparken 1. april. Der skal skabes våde enge, som vi også kender det fra Egelundsparken.

Det er HOFOR og Albertslund Kommune, der står for arbejdet, som forventes afsluttet i løbet af efteråret.

"Meningen med våde enge er, at aflaste regnvandssystemet i perioder med kraftig regn", fortæller Anne Adamsen, fra Miljø- & Teknik. "HOFOR har fået tilladelse til at ændre på vandgennemstrømningen, så der fremover vil løbe mest vand ned gennem Vandhaverne og ud i Kongsholmparken, hvor de våde enge skal tage presset. Der vil dog altid løbe en mindre del af vandet ud i Vridsløselille å, så vi fortsat kan bevare denne naturperle".

Dige rundt om søerne

Gravemaskiner skal nu i gang med at omdanne det store åbne område, der begynder ved p-pladsen nær Bakkehuset og breder sig op mod vandhaverne i nord og granskoven i syd.

"Der skal fjernes jord, som til gengæld formes til et lille dige – ca. en meter højt – med en sti på toppen, som går hele vejen uden om de våde enge. Der bliver plads til at tilbageholde 55.000 m3 vand, og der bygges en særlig udsigtsplads, hvor man kan se ud over hele området. Det vil selvfølgelig være mnuligt for både folk i kørestole og forældre med barnevogne at køre på digerne", siger Anne Adamsen.

Hun fortæller, at de våde enge har flere fordele end blot at være buffer for store vandmængder. Når vandet siver ned gennem jorden, renses det yderligere, inden det langsomt ledes ud i St. Vejle å.

"Den langsomme udsivning til åen gør, at der vil være vand i åen året igennem".

I nogle perioder vil der være søer i parken, og efter voldsomme regnskyl vil hele området være fyldt – hvormod der i tørre perioder vil være engarealer.

Området dimensioneres til at klare et kraftigt regnskyl, der typisk indtræffer hvert 5. år. Vandet vil så langsomt sive ned i jorden og ud i de tilstødende åer.

"Naturgruppen i Albertslund har været med inde over", fortæller Jan Holm, fra kommunens vej & park afdeling. "Et af de helt konkrete aftryk, de har fået sat på projektet er etableringen af tre padde-huller. Kongsholmparken er nemlig meget fattig på vådområder til padder. Naturgruppen forventer også, at der sker en naturgenopretning af afløbet fra det nye anlæg til St. Vejleå, som har et bugtet vandløb. Måske kan der komme fisk op i åen".

Jan Holm fortæller, at selvom gravemaskinerne nu går i gang med at flytte jord på arealet, er det ikke nok til at skabe diget rundt om de våde enge.

"Men vi har gemt noget jord", siger han. "Da der blev gravet ud til Sundhedshuset, blev der jord til overs. Det kører vi nu ned til Kongsholmparken og anvender til digebygningen".

Han fortæller, at der bliver sat informationstavler op tre steder i parken, så man kan læse om det store projekt., der går i gang.

"Det vil naturligvis se goldt ud i starten, men vores erfaring fra Egelundsparken er, at der hurtigt kommer græs og anden vegetation tilbage, så i løbet af et lille års tid vil området igen være tilgroet", lover han.

Forberedelserne har været længe undervejs, og Kroppedal Museum har haft god tid og naturligvis benyttet sig af chancen til at grave i jorden.

Jan Holm fortæller, at man fandt de ting, man havde forventet!

Første spadestik til de våde enge tages 1. april kl. 14 umiddelbart syd for Vandhaverne. Borgmester Steen Christiansen og direktør for HOFOR, Frank Brodersen, kommer til arrangementet, der er åbent for offentligheden.