Nedriv Albo og få gang i byggeriet

Albogrunden skal hurtigst muligt gøres klar til salg og nyt skal bygges. Vi har en borgmester der ønsker flere borger i byen, bl.a. For at kunne fylde i den noget slunkne kommunekasse. Det er ikke nogen dårlig plan at få flere til bosætte sig her i byen og dermed få rettet lidt op på økonomien.