Mon I ved, hvilke gode ressourcer I er ved at give afkald på?