Mange vil med i fællesskabet om Herstedøster Skole

Flere konkrete aftaler om at danne frivillige netværk er blevet indgået

Foto: Finn Due Larsen