Karakteristiske brostens-indkørsler til Galgebakken fjernet og erstattet af asfalt

I forbindelse med asfalteringen af Kærmosevej skulle der rettes op på huller i vejen ved indkørslerne til Galgebakken. Men i stedet for at rette brostensbelægningen op er de gamle sten fjernet og erstattet af asfalt

"Det er hærværk", mener Benny Klausen, beboer på Galgebakken om det arbejde, der netop er færdiggjort ved to indkørsler fra Kærmosevej til Galgebakken.

Ved indkørslerne A og B fra Kærmosevej har der siden Galgebakkens start været karakteristiske brostensbelægninger. De er væk nu og erstattet af sort asfalt.

Indkørslerne havde såkaldte 'lunker' – altså huller i belægningen, som kunne skade de biler, der kører på dem. Meningen var, at der skulle ske en opretning, men i stedet er de gamle, smukke brosten fjernet og kørt i depot på Materialegården.

Det var Galgebakken der i sin tid – efter aftale med kommunen – selv købte de håndhuggede granitsten. Fordi man ville have et ensartet, smukt udtryk ind til boligområdet.

"Det er min klare opfattelse at Galgebakkens indkørsler ikke er kommunal ejendom bl.a. fordi Galgebakkens 4 indkørsler, A B C og DE er anlagt og betalt af Galgebakken, og omhyggeligt plejet og passet i 47 år af Galgebakkens personale", skriver Benny Klausen i et brev til Albertslund Kommune, hvor han klager over det skete.

"Forvaltningens påstand om det kommunale ejerskab gør sagen om ødelæggelserne af indkørslerne endnu mere absurd. Mener forvaltningen virkelig at det er en mindre tåbelig, og mindre ødelæggende handling at fjerne brostenene hvis de var kommunale?", spørger Benny Klausen i brevet.

Han understreger, at brostensbelægningen i Galgebakkens indkørsler er solidt og smukt håndværk, og bortfjernelsen af stenene kalder han for hærværk.

"Lige om lidt skal Galgebakken renoveres for ca. 1,5 milliarder kr., og et kommunalt fejlskud skal ikke have lov til at være en dårlig start. Albertslund kommune er på mange måder pligtig til at reetablere Galgebakkens brostensbelagte indkørsler", skriver han i brevet til kommunen.

Henvendelse fra Bo-Vest

I Albertslund Kommune, siger Hans-Henrik Høg fra Byg, Miljø & Trafik om asfalteringen:

"Beslutningen om at asfaltere overkørslerne A og B er kommet i stand, efter en henvendelse fra Bo-Vest til Miljø & Teknik-afdelingen, da der har været mange klager over de dårlige overkørsler, idet brostensbelægningen i overkørsel A og B var nedslidte med store skader og sætninger i belægning til gene for trafikanterne".

"Det blev på den baggrund aftalt med Bo-Vest at oprette belægningerne i overkørslerne med en asfaltbelægning, der er mere holdbar end brostensbelægningen, i forbindelse med den igangværende større asfaltentreprise. I næste uge afsluttes anlægsarbejdet med et slidlag på overkørslerne", siger Hans-Henrik Høg.

"Det er Miljø & Tekniks vurdering at der har været et fint samarbejde med Bo-Vest omkring denne sag".

"De to overkørsler fra Kærmosevej er begge en del af det offentlige vejareal. De optagne brosten fra overkørslerne, ejes af Bo-Vest-Galgebakken, og er midlertidigt kørt i depot på Kommunens Materialegård. Det er aftalt med Bo-Vest at disse brosten kan leveres tilbage til Galgebakken når det ønskes – evt. i forbindelse med renovering af stitunnelerne under indkørsel A og B, når disse tunneller står for tur indenfor få år", siger Hans-Henrik Høg.