Jægerhytten genhuses i Naverland efter fund af skimmelsvamp

I første omgang er det planen at lave en midlertidig genhusning af afdeling Jægerhytten, der er en del af Børnehuset Damgården. Senere kan en permanent flytning af hele børnehuset komme på tale

Der er fundet skimmelsvamp i Børnehuset Damgårdens afdeling Jægerhytten.

Derfor foreslås det nu at genhuse institutionens børn og personale i den tidligere institution Rosenly, Naverland 28.

Sagen blev enstemmigt vedtaget på mædet i Miljø- og Byudvalget forleden og skal senere godkendes endeligt at kommunalbestyrelsen.

Dårligt indeklima

Jægerhytten har længe døjet med dårligt indeklima, og forvaltningen har siden 2014 foretaget adskillige indeklimamålinger.

I 2014 opstod der en vandskade i et loft og påvist skimmel i tagkonstruktionen. Det betød, at institutionen blev flyttet i midlertidige lokaler i Birkelunden, mens taget blev skiftet.

I slutningen af 2017 blev der målt forhøjede værdier i dele af gulvkonstruktionen. I den forbindelse var institutionen delvist genhuset i pavilloner, mens skaden blev udbedret.

Siden 2017 har flere blandt personalet løbende har oplevet helbredsgener.

Forvaltningen har løbende foretaget indeklimamålinger for at afklare om generne kunne tilskrives bygningsmæssige forhold.

Desværre har hverken skimmelprøver, CO2 målinger eller luftrensere afhjulpet eller givet entydige forklaringer på de gener, som personalet har oplevet.

I den sidste prøve er der imidlertid fundet forekomster af skimmel i brystningerne på bygningen samt i forsatsvæg og under gummigulvet i tumlesalen i kælderen.

Fremtidig plan

I første omgang oplyser forvaltningen, at speciel rengøring af institutionen kan gøre Jægerhytten sikker for børn og voksne at opholde sig i igen. Men det anbefales, at der sker en skimmelsanering hurtigst muligt.

For at børn, forældre og personale skal opleve færrest mulige gener i saneringsperioden anbefaler forvaltningen, at afdeling Jægerhytten genhuses midlertidigt i Naverland 28, som tidligere husede Rosenly.

"Bygningen står tom og rammerne kan sikre en god genhusningsperiode for både børn og voksne", oplyser forvaltningen i indstillingen til sagen.

Der vil blive udført mindre vedligeholdelsesarbejder som f.eks. på ejendommen og legepladsen, så den er klar til at blive anvendt som midlertidig institution.

For at give børn og voksne mest muligt ro, vil udflytningen vare seks måneder fra den 1. januar 2021.

Den lange genhusning giver forvaltningen mulighed for at lave opfølgende målinger på indeklimaet samt at foretage yderligere renoveringsarbejder i huset.

Mulighed for permanent flytning

Institutionens ledelse samt forældrebestyrelsen har udtrykt ønske om en permanent flytning af hele Damgården til Naverland 28.

Ønsket kommer på baggrund af en bekymring for helbred og trivsel hos både børn og voksne samt en utryghed omkring hvorvidt der vil komme flere sager i fremtiden.

Derudover huser Jægerhytten en gruppe med specialbørn, som har særlig stort behov for stabilitet og forudsigelighed i deres hverdag.

Forvaltningen vil undersøge ønsket nærmere og vende tilbage med en uddybende sag i første halvår af 2021.

Vi har en tom institutionsbygning

I bygningen Naverland 28 lå tidligere Rosenly. Institutionen var hårdt præget af en pædofilisag. En pædagogmedhjælper blev dømt for overgreb mod 23 børnehavebørn og fem spejderbørn i en periode på 20 år. Herefter besluttede kommunalbestyrelsen at lukke institutionen.

Børn og personale blev flyttet til andre institutioner, mens institutionsbygningen har stået tom.

Leif Pedersen (SF), formand for Miljø- og Byudvalget, siger, at forhistorien har været vendt i forbindelse med beslutningen:

"Men holdningen er, at Rosenly er lukket og er fortid. Vi står tilbage med en institutionsbygning, som blev midlertidigt udfaset på grund af overkapacitet på daginstitutionsområdet. Bygningen er funktionsdygtig efter lidt renovering, og der er enighed i udvalget om, at den kan tages i brug igen, mens Jægerhytten asbestrenoveres".

Det blev maj besluttet, at bygningen skulle have en funktion som aflastning for andre institutioner. Planen var at bruge bygningen som reserveinstitution. Rosenly skulle fungere som reserve ved fremrykning af renovering af institutioner, hvor der skal kunne genhuses.

Bruges som reserve

Det blev maj besluttet, at bygningen skulle have en funktion som aflastning for andre institutioner.

Planen var at bruge institutuionsbygningen som reserveinstitution – f.eks. ved fremrykning af renovering af institutioner, hvor der skal kunne genhuses.