Ingen støtte til Skt. Hans: Sælg øl, pølser og paraplyer

Albertslundafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening får ikke støtte til Skt. Hans arrangementet på Herstedhøje. det har et flertal af kommunalbestyrelsen afgjort

Ingen kommunale kroner til Naturfredningsforeningens bålfest på Herstedhøje. Arkivfoto: Inge Andersen
Ingen kommunale kroner til Naturfredningsforeningens bålfest på Herstedhøje. Arkivfoto: Inge Andersen

til heks Bålarrangementet på Herstedhøje må klare sig uden kommunale kroner. Det står klart, efter at kommunalbestyrelsen på februarmødet afgjorde sagen.

Lokalafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening (DN) havde søgt om 12.000-15.000 kr. til arrangementet. Normalt støttes det af hovedafdelingen, men da der ikke længere findes en pulje til den slags arrangementer, er det uklart, om støtten kan fås længere.

Sagen var i forvejen stemt ned i fagudvalgene. Flertal af politikerne havde støtte foraltningens indstilling om ikke at give tilskud, fordi der ikke er tale om et nyt arrangement.

Lene Rygaard Jessen (Enh.) havde bedt om at få sagen sendt til kommunalbestyrelsen. Hun sagde:

"Det her arrangement har været holdt mange gange før, men vi har aldrig givet tilskud til det, så på den måde kan vi godt sige, at det er nyt. Jeg synes godt, man kunne være large her og give tilskud. Andre arrangementer får også tilskud flere gange. Vi er ved at lave nye regler om tilskud, og her kommer foreninger let i klemme. Så lad os give det nu, men ikke næste år. Støt arrangementet, som er med til at promovere byen", sagde hun.

Brian Palmund (V) var ikke enig:

"De har i mange år holdt Skt. Hans. Det skal de blive ved med. Vi kan ikke være large her af flere grunde. For det første falder det ikke inden for rammen af de puljer, de søger. For det andet har vi en række andre foreninger, der laver Skt. Hans. De gør det uden støtte og får penge til det ved at sælge øl og pølser. Giver vi penge til en forening, ødelægger vi det for de andre foreninger, der laver et frivilligt arbejde. Det er ikke rimeligt", mente han.

Steffen Høyer (rad,) var enig med Brian Palmund:

"Der står i reglerne, at der skal være et eller flere nyskabende elementer i det. Der er ikke meget nyt i et bål og et heks på toppen", vurderede han.

Samme holdning delte Jørn Jensby (Soc.):

"Jeg er enig med Brian og Steffen. Vi kan ikke være large, hvor er vi så henne? Det er et godt arrangement, men det er hidtil betalt af andre kilder, og vi har ingen penge til det her ud fra de puljer, der søges", sagde han.

Og enigheden blev fulgt op af Danni Olsen (DF), der sagde:

"Jeg kan kun opfordre Naturfredningsforeningen til at sælge øl, pølser, sodavand og paraplyer. Det gør de andre steder, så det er der gode penge i. Så kom i gang!"

"Så bliver jeg sur!", lød det fra Lene Rygaard Jessen. "Der findes eksempler på andre arrangementer, der har fået flere gange. Lige nu strammer vi så, og ødelægger et godt arrangement".

Men Steen Christiansen (Soc.) opfordrede til at huske historikken:

"Det er Danmarks Naturfredningsforenings hovedafdeling, der er i gang med at likvidere et af deres egne arrangementer, og lokalafdelingen beder så kommunen om give det hjertemassage".

"Ja og lige netop derfor er det et nyt arrangement for lokalafdelingen. Jeg er enig med Lene Rygaard Jessen i, at de skal have støtte nu", sagde Kenni Flink (Alt.)

Danni Olsen sagde, at Dansk Folkeparti har holdt meget på det princip med, at man ikke skal kunne få flere gange.

"Der har hidtil været enorm dobbeltmoral på det her område, og jeg er enormt glad for, at Socialdemokratiet har ændret holdning og bliver stringent", sagde han.

Susanne Storm Lind (Soc.) mindede om, at der er mange andre i kommunen, som også laver bålarrangementer – eksempelvis grundejerforeningerne.

"Det kan jo i øvrigt godt være, at hovedforeningen giver penge. Det er ikke helt sikkert, at de ikke vil, står der i indstillingen", pointerede hun.

Tina Christiansen (Soc.) sluttede debatten:

"Bålarrangementerne forsvinder langsomt, fordi ingen har råd. Så det kunne være en oplagt opgave, at kommunen stod for det. Det har stor værdi", sagde hun.

Herefter blev der stemt.

For at give afslag stemte et flertal bestående af: Soc., Rad., V, Kons. og DF

Imod stemte Enh. og Alt.

SF undlod at stemme