Ingen asfalt på Herstedøster hulvej i denne omgang

Politikerne skulle i denne måned tage stilling til kvaliteten af Herstedøster hulvej. Men sagen udsættes et år. Vejen er fin, vurderer Miljø- og Teknikforvaltningen.

Der skal nok være nogle albertslundere, der spændte går og venter på, om der nu kommer asfalt på Herstedøster hulvej. Formand for Teknisk Udvalg, Annette Pedersen (SF) sagde nemlig sidste år, at der har været så mange problemer med vejens beskaffenhed, at sagen skal afklares her i foråret. På det tidspunkt er der nemlig gået et år, hvor Materialegården har stået for vedligeholdelsen af vejen. Erfaringerne fra den periode skulle bruges til at træffe den endelige beslutning.Men alt tyder på, at vi kommer til at vente et år mere på den endelige dom. Driftsforvaltningen forklarer:Første halvdel af 2007 blev brugt på at indkøre opgaven og forsøge sig med forskellige metoder til vedligeholdelsen og gøre sig de fornødne erfaringer. Sommeren var vanskelig, fordi den var meget våd. Det er generelt en dårlig idé at vedligeholde gennemvåde grusveje, men Materialegården var nødt til det. Der kom da også en del klager over vejen i løbet af sommeren. Anden halvdel af 2007 har man fået styr på opgaven, og vejret har været mere normalt. Fra sommer og frem har der ikke været mange klager fra borgerne. "Vejen fremstår nu som en rigtig fin grusvej. Materialegården kontrollerer næsten ugentligt vejens beskaffenhed – og iværksætter reparationer m.v. efter behov", skriver Driftsforvaltningen i indstillingen til politikerne.

Der er brugt 75.000 kr. på vedligeholdelse af vejen i 2007. Driftsforvaltningen mener, at en typisk pris for vedligeholdelse og støvdæmpning vil være ca. 100.000 kr. Men eftersom sommeren var meget våd og derfor vurderes som atypisk, er 2007 ikke god at drage erfaringer af, siger forvaltningen og understreger samtidig, at Materialegården først i anden halvdel af året kom i gang med arbejdet. Derfor mener Miljø- og Teknikforvaltningen, at forsøgsordningen med vedligeholdelse, som Materialegården står for, bør udvides til at gælde frem til udgangen af 2008, og at den endelige afgørelse om vejen udsættes til februar 2009. Først da tager politikerne altså stilling til, om der skal asfalt på igen, eller om vi fortsat skal have en grusvej på den nordligste del af Herstedøstervej. Sagen behandles af Teknisk udvalg onsdag og af Kommunalbestyrelsen på april-mødet. brie