Indvandrerkvinder er klar til indsats

Der blev debatteret livligt og givet tilsagn om aktiv indsats imod unges kriminalitet, da Vestegnen Indvandrer Kvindecentret holdt debatmøde med en repræsentant for Socialministeriet