Ikke stemning for at støtte forslag om nej til atomvåben

Enhedslistens forslag blev ikke vedtaget af kommunalbestyrelsen med den begrundelse, at det er et anliggende for regering og folketing

Arkivfoto: AdobeStock

Arkivfoto: AdobeStock

Foto: Becky Stares

"Vores kommune er dybt bekymret over den alvorlige trussel, som atomvåben udgør mod lokalsamfund overalt. Vores borgere har ret til at leve i en verden fri for atomvåben. Al brug af atomvåben, hvad enten det sker bevidst eller som følge af fejl eller uheld, vil have katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfund og miljø.