Hvad nu?

I forbindelse med sidste års budget blev der sparet 2 filialbiblioteker væk. Det fremgår af det tilsendte budget 2009, at der i forbindelse med lukningen spares 4.3 mio kr. om året.

Jeg må formode, at det bl.a. skulle ske ved salg af grunden ved Stensmosegaard. Alle, der har læst lidt aviser vil da vide, at finanskrisen ville gøre dette helt umuligt, hvad fakta jo også viser her snart et år efter. Det er da ren fantasi. Beslutningen om nedlæggelsen af filialbibliotekerne skulle iflg. formanden for kulturudvalget være sket med baggrund i en udarbejdet analyse i 2007 af omkostningerne ved driften.

Den gad jeg nok se.

Af AP den 15. juli 2009 fremgår det så, at "der er ikke noget byggeprojekt klar til at sætte på den tomme grund, men man frygter hærværk eller BZere, hvis ikke bygningerne rives ned." Det vil koste 1.7 mio kr. at rive det hele ned og så det hele til med græs samt sætte Trippendal i stand. Derudover skal filialen i Hedemarken opgraderes. Til gengæld skulle der komme en årlig driftsbesparelse på 340.000 kr.

For at få fred i sjælen vil jeg som gammel bank/talmand gerne have en ansvarlig, der her i AP kan give mig en fornuftig forklaring på , hvordan disse tal hænger sammen. Jeg kan altså bare ikke se det!

Hvis der mod forventning

ikke

er en ansvarlig, der her i AP kan give mig en forklaring, må jeg tolke en sådan larmende tavshed som tegn på, at det hele har været én stor misforståelse.

Med venlig hilsen

Børge M. Jacobsen, Porsager 78, 2620 Albertslund

PS: Hvor vi dog her i Vest savner "Stensmosegaard" med bl.a. alle de kulturelle aktiviteter.

-Når man så læser om kommunens andre udgifter syd for Roskildevej, kunne der så ikke blive bare en lillebitte skilling til os nord for Roskildevej, så vi kunne få tændt et lillebitte blus på kulturfyrtårnet?