Hvad fik vi for milliarderne?

Debatten raser i Albertslund Posten, fordi Nicolai Larsen, lokalformand for Dansk Folkeparti Albertslund, stiller et enkelt spørgsmål:

"Hvor blev danskerne af?"

Socialister og radikale finder den slags spørgsmål farlige, nok fordi svaret afslører, at integrationskonceptet ikke virker og heller ikke kommer til det.

Dennis Schmock, kommunalbestyrelsesmedlem for de radikale, forsøger sig med at påstå, at indvandrerne gøres til "syndebukke". Og Leif Pedersen, kommunalbestyrelsesmedlem Socialistisk Folkeparti, vil også gerne iscenesætte indvandrerne som ofre.

Det er på grund af nogle onde danskere, at det her ikke virker. Og sådan gør socialister og radikale hver gang, man forsøger at tale faktuelt om indvandringen og dens konsekvenser.

En ny undersøgelse foretaget af Kommunernes Landsforening viser, at to tredjedele af de adspurgte borgmestre mener, at tilskuddet til flygtninge fra staten er utilstrækkeligt til at dække udgifterne. Det betyder, at der må skæres ned på kommunernes service på andre områder.

Rockwool Fonden har tidligere estimeret, at ikke-vestlig indvandring i 2014 kostede danskerne 16,6 milliarder kroner. De milliarder kunne danskerne også have brugt fx på bedre skoler, mere rimelig arbejdsforhold for politibetjente eller måske på mere værdige forhold for danske ældre. Det er nemt at få idéer til at bruge 16 milliarder, men nu er de altså brugt på fremmede. Hvad fik vi for milliarderne?

Per Børsting-Andersen lufter den optimistiske fantasi, at de fremmede en dag tager tilbage til deres egne lande og genopbygger dem. Faktum er, at de udlændige, der tager til Danmark næsten aldrig tager tilbage. Det er, fordi vores Danmark er bedre end deres egne lande. I deres egne lande får man ikke: sociale ydelser, bolig, sundhed, sikkerhed, uddannelse mv.

I realiteten taler vi således om personer, der tager varigt ophold i Danmark efter at have forladt deres hjemlande.