Geder skal bruges til naturpleje i kommunens parker

Planer om at etablere en dyrefold ved Vandhaverne i Kongsholmparken. Dyrefolde kan bruges som naturpleje i andre af kommunens skovområder

Geder skal bruges til naturpleje i kommunens parker

Græssende geder foreslås brugt til naturpleje i parker og skovområder i Albertslund. Arkivfoto: Marianne Nielsen

Foto: Marianne Nielsen

Skal der gå ged(er) i Kongsholmparken? Det skal kommunalbestyrelsen tage stilling til på det kommende møde.

Et skovparti ved Vandhaverne i Kongsholmparken foreslås indrettet med en ny indhegnet dyrefold, og det foreslås, at her sættes geder ud. Området er i 2022 er blevet udtyndet.

Projektet har sat gang i biodiversiteten i skoven og bidraget markant til naturværdien i ådalen. For yderligere at øge og fastholde den opnåede biodiversitet skal beplantningen holdes nede. Det gøres mest naturligt ved at etablere en dyrefold med græssende dyr i skoven.

Geder i dyrefolden

Forvaltningen foreslår, at der sættes geder ud i den kommende dyrefold.

De græssende dyr vil gå ude hele året og udelukkende æde skovens rigelige vegetation og vil ikke derudover blive fodret, står der i indstillingen til sagen.

De geder, der vil blive brugt, leveres af en leverandør, som har ansvaret for det ugentlige tilsyn med dyrene.

Kommunen vil sammen med leverandøren lave en plan, som sikrer, at dyrene trives og at gældende lovgivning om dyrehold samt kommunale forbehold overholdes.

I forbindelse med etablering af folden vil der blive etableret læskure, som gederne kan søge ly i. Gederne vil ligeledes have adgang til vand. Dyrene vil blive tilset af en dyrlæge i det omfang, leverandøren finder det nødvendigt.

Hvis dyrlægen vurderer, at dyrene ikke længere har mad nok i folden og har tabt sig i en grad, hvor det er skadeligt for dyrenes helbred, vil leverandøren midlertidigt fodre dyrene med hø, indtil der igen er nok naturlig vegetation at æde.

Naturgruppen er blevet hørt i sagen. De bakker op om etablering af skovfolde med græssende dyr. Naturgruppen stiller dog krav om bl.a. evaluering af projektet efter en vis periode og om adgang til området for mennesker og hunde i snor via klaplåger

Ligeledes er Toftegården blevet hørt. Toftegården har givet tilsagn om at bidrage med faglig kvalitetssikring af leverandør og udstyr i det omfang, at der er behov for det.

Dyr i naturplejen

Forvaltningen foreslår, at det bliver fast praksis, at hver gang et nyt skovparti udtyndes, skal man overveje, om det kan give værdi at oprette en fold i skoven. Dette foreslås for at denne naturplejemetode skal blive en fast del af Albertslunds naturforvaltning.

På denne måde behøver hvert enkelt, fremtidigt projekt, der involverer oprettelse af dyrefolde i kommunens egne skove, ikke fremover politisk godkendelse. Fremtidige projekter med oprettelse af en dyrefold i en skov vil, ligesom det også er tilfældet med dette projekt, blive drøftet med Naturgruppen og Toftegården.

Sagen har været behandlet på mødet i Miljø- og Byudvalget, hvor der var enighed. I økonomiudvalget blev sagen også tiltrådt, idet Enhedslisten dog undlod at stemme. Sagen skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.