Fremtidens arbejdsplads: Bo-Vest vil have fire-dages arbejdsuge

Nye måder at indrette det daglige arbejde på skal ende med fire-dages arbejdsuge, uden at medarbejderne går ned i løn.

Boligselskab vil have fire-dages arbejdsuge

“Vi vil arbejde med at skabe fremtidens arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er endnu mere i højsædet, så de kan holde til mange års ansættelse både på arbejdsmarkedet generelt og i Bo-Vest i særdeleshed,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer. Foto: Bo-Vest

Der er forandringer på vej i den måde, arbejdet tilrettelægges i Bo-Vest.

Boligselskabets bestyrelse har netop sagt ja til, at der indledes et projekt, som tager afsæt i forandringer i arbejdsplanlægningen. Det skal i sidste ende forbedre alle ansattes muligheder for et bedre arbejdsliv, oplyser boligadministrationsselskabet Bo-Vest.

”Fremtidens arbejdsplads skal være et bedre sted at være ansat, derfor arbejder vi aktivt mod nedslidning, aktivt med work-life balance og organisatorisk med fælles bedre planlægning, frem for kun at tale om det. Helt konkret vil vi i projektet arbejde med at indrette vores arbejde på en måde, så vi som udgangspunkt, kan klare vores opgaver på 30 timer fordelt på fire arbejdsdage uden lønnedgang,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer, administrerende direktør i Bo-Vest.

Passe bedre på hinanden

En fire-dages arbejdsuge i Bo-Vest vil kunne indføres i det omfang, det gennem projektet viser sig muligt. Derfor kan den gode løsning vise sig at være fire-dages arbejdsuge hver anden uge. Men den administrerende direktør er helt klar på, hvad der skal for nuværende og kommende medarbejdere.

”Det er især tid, arbejdstagere efterspørger og vurderer som et gode, når de evaluerer deres arbejdsplads. Det er derfor noget fremtidens arbejdsplads og dermed Bo-Vest skal forholde sig til. Virkeligheden er simpel – vi mangler arbejdskraft, både her og nu og i fremtiden. Sandheden er derfor også, at vi bliver nødt til at passe meget bedre på hinanden, og det gælder dem der allerede er ansat i Bo-Vest, og dem der bliver det i fremtiden,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

”I vores arbejde med boligområder i balance og god almen ledelse, er medarbejdere, der udfører værdifuldt arbejde for lejerne, et helt naturligt omdrejningspunkt. Uden dem kan vi ikke levere den gode service,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

”Andre oplever, at grænsen mellem arbejde og fritid er flydende og arbejdspresset i perioder så højt, at det giver psykisk nedslidning. Samtidig betyder landspolitiske tiltag, at vi kan forvente at skulle blive længe på arbejdsmarkedet, og muligheden for tidlig tilbagetrækning bliver tilsvarende vanskeligere.”

Der skal arbejdes med kultur og vaner

I Bo-Vest vil de derfor arbejde med at tilpasse kultur og vaner, så medarbejderne får bedre muligheder for at løse deres opgaver inden for nogle givne rammer. Ved at skabe nye rammer, mener Ulrik Brock Hoffmeyer, at Bo-Vest tilbyde sine medarbejdere et arbejdsmiljø, der øger produktivitet og effektivitet og gør, at medarbejderne når mere på en arbejdsdag.

”Når vi ser på de muligheder fremtiden byder os, ønsker vi i Bo-Vest at forholde os aktivt til fremtidens arbejdsplads. Vi vil arbejde med at skabe fremtidens arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er endnu mere i højsædet, så de kan holde til mange års ansættelse både på arbejdsmarkedet generelt og i Bo-Vest i særdeleshed,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.

Godt for medarbejderne er godt for beboerne

Det er afgørende for Bo-Vests administrerende direktør, at beboerne gennem hele projektet oplever en øget service. Det kan derfor ikke forventes, at alle medarbejdere ender med at have fri hver fredag, for beboerne skal fortsat kunne betjenes fx på telefon også om fredagen.

”Der vil, hvis projektet bliver en succes, kunne forventes en form for turnus, når der tales om fire-dages arbejdsuge,” siger Ulrik Brock Hoffmeyer.