Folkebiblioteket i krise

Cand.polit. Ole S.D. Hansen Randager 10

Folkebiblioteket er i krise. Alle har bemærket, at kommunerne landet over har nedlagt biblioteksfilialer i stor stil, men hvad værre er, ser det ud til at bibliotekarerne selv bidrager til krisen.

Her i Albertslund var vi den 25. august 2010 inviteret til et møde, hvor man forelagde en betænkning: Folkebiblioteket i vidensamfundet, som efter min mening er en afsporing af flertallets ønsker og håb for folkebiblioteket, her i nedskæringens tid. Ifølge undersøgelser anvender det overvældende flertal biblioteket til at låne bøger, og ønskerne for fremtiden er flere og mere aktuelle bøger. I Betænkningen, som vort biblioteks ledelse mener der er tilslutning forslår man, at bibliotekets fremtidige virke skal foregå såkaldte "rum". De 4 "rum" kaldes på nydansk Læringsrummet (hvor vi skal uddanne os atter og atter), Inspirationsrummet, hvor man i en afkrog kan finde bøgerne, for det er vigtigere med slagermusik, pop, spil og levende billeder. Så er der møderummet hvor vi kan møde bl.a. forfattere og andre kendisser og endelig det performative rum, hvor vi skal opføre dramatik, optage amatørfilm, komme på forfatter skriveskole.

Det er ren galimatias. Bibliotekarer er ikke uddannet til at undervise os livet igennem, det har vi lærere til både i VUC og Voksenskolen. Det performative kan udføres i vor allerede eksisterende teatergruppe, og Radio, Video kan de sagtens klare på lokalradioen.

Det vi har brug for er et klassisk bibliotek, læsesal og børnebibliotek. Gerne med udvidet aktivitet i et medborgerhus, men det sidste behøver vi ikke bibliotekarerne til, de skal hellere blive ved deres læst.