Flydende mejetærsker på arbejde i rådhussøen

Den tang der høstes sendes til bioforgasning og kompostering

På grund af det varme vejr har tangen i byens regnvandsbassiner haft rigtig gode vilkår i år. I Rådhussøen har den ligefrem ligget som et grøn-gult ryatæppe hen over vandoverfladen. For at tangen, eller trådalgerne som det rettelig er, ikke skal rådne og begynde at lugte, har Albertslund Kommune besluttet at "høste" den, og sende den samme vej som byens madaffaldet: Til Bioforgasning og kompostering.