Firkantet, grå og farveløs reaktion!

Man kan og må godt kalde drift og afdelingsbestyrelses reaktion på det farvede hus i Ørnens Kvarter for firkantet, grå og farveløs. Men i modsætning til de autonome kræfter, som står bag det farvede hus, så har drift og afdelingsbestyrelse holdt sig indenfor de på demokratisk vis vedtagne regler – det gælder både de kommunale regler, og de lokale regler i boligafdelingen.

Og så er tale om en voldsom gang varmluft når Povl Markussen i AP den 29. december på vegne af Kulturøkologisk Forening er citeret for at der er tale om lovlydige borger, som gør hvad der bliver sagt. Længere henne i artikel en bliver selvsamme Povl Markussen nemlig citeret for at vurderingen var, at hvis der var blevet søgt om lov, så havde systemets svar ikke været anderledes. Kære Povl, jeg håber du er fejlciteret, for man kan ikke både være lovlydig, og samtidigt blæse på de af demokratiet vedtagne regler.

på nettet den 22. december og i papirudgaven af AP den 29. december skriver Lena Kujahn at hun måske er naiv, og derfor forsat tror på beboerdemokratiet i afdelingen. Nej Lena, du er ikke naiv. Driftens og afdelingsbestyrelsens reaktion i forhold til det farvede hus er sket på baggrund af demokratiets beslutninger, hvilket i sig selv er bevis på at også beboerdemokratiet forsat er værd at tro på og kæmpe for.

Hvad angår denne sag, så kan man kun ærgre sig over at Kulturøkologisk Forening ikke har udvist respekt for demokratiet, da man unægtelig må sige at de ca. 1000 gårdhuse i Albertslund Syd er noget ens, og at lidt variation måske kunne være på sin plads – hvis det er hvad beboerne og resten af kommunen ønsker!