Fem år er gået og tankerne om et kulturhus stortrives

Det er nu fem år siden, idéerne om at udvikle gården Birkelund til kulturhus blev født

Fem år er gået, siden Susanne Storm Lind og vores lokale billedkunstner Billy Sjur Ohlsen mødtes med AP på plænen foran gården Birkelund – eller bare Birkelundgaard, som den hedder i daglig tale.

De to havde fået den ambitiøse idé, at den gamle gård skulle udvikles som kulturhus i stil med Gammelgård i Herlev. Den smukke, arkitekttegnede, firelængede gård skulle ikke bare stå og forfalde. Her skulle være i liv på gårdspladsen, i laden og på alle de smukke grønne omliggende arealer med f.eks. musik, foredrag, arbejdende værksteder og masser af andre aktiviteter – for albertslunderne og gerne også fra omliggende kommuner.

Fem år efter mødtes vi så igen. Denne gang sammen med en håndfuld af "pionererne", der stiftede foreningen Kulturhuset Birkelundgaard. Personer der var med dengang, og som i øvrigt stadig arbejder for sagen.

På pladsen foran den gamle lade står Ib Berg, René Nielsen, Per Gustafsson, Aase Møller, Billy Sjur Ohlsen og Susanne Storm Lind. Sidstnævnte er i dag afløst af Jørn Jensby som formand.

"Fem år er gået, og vi er her stadig – det er gået rigtig godt for foreningen", siger Susanne Storm Lind.

"Tankerne opstod, fordi vi syntes, det var urimeligt at den smukke gamle gård stod og forfaldt og ikke blev brugt til andet end udstillinger fire-fem gange om året og politiske møder".

Billy Sjur Ohlsen havde faktisk bragt tankerne om et kulturhus på bane endnu tidligere:

"I min tid som kunstkonsulent for Albertslund Kommune foreslog jeg, at gården blev sat i stand og udviklet til kulturelt brug", fortæller Billy Sjur Ohlsen. Hans tanker vandt dengang ikke gehør, så han blev meget glad, da Susanne Storm Lind tog kontakt til ham, og der endelig skete noget.

"Og nu efter de 5 år, sker der noget igen, da kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal bruges penge på udvikling af laden, så den kan bruges af Kulturhuset Birkelundgaard året rundt", siger Susanne Storm Lind.

"Det hele begyndte med, at jeg satte et læserbrev i AP og ringede rundt til dem jeg kendte, som kunne tænkes at støtte idéerne", fortæller Susanne Storm Lind.

"Initiativgruppen mødtes 14. maj 2009 på gårdspladsen. Vi så på alle lokalerne og samledes for ideudveksling i længen. Der var enighed om at arbejde på at gøre gården til et kulturelt samlingssted for borgerne, og vi etablerede støttegruppen Birkelundgaards venner.

"Jeg gik med, fordi jeg er optaget af lokalhistorie, og syntes gården skulle bevares og udvikles. Faktisk har jeg for nylig haft kontakt til datteren på den gamle gård, Helga. Jeg interviewede hende, og hun var ude at se gården og de gamle æbletræer, der var hendes", fortæller Ib Berg.

René Nielsen var også tændt på tanken:

"Jeg havde været med i internationale workshops og tænkte, at den slags kunne man fint overføre til Albertslund. Idéen om at få arbejdende værksteder med lokale og internationale folk, tiltalte mig", fortæller han.

Per Gustafsson var også med fra starten:

"Det var lige efter, at biblioteksfilialerne i den nordlige del af byen var blevet lukket. Der var kraftig opbakning blandt de lokale til projektet. Alle syntes, der manglede noget, og alle var med på at bygge noget op", fortæller han.

24. august 2009 blev der holdt stiftende generalforsamling i foreningen Kulturhuset Birkelundgaard med ca. 100 medlemmer.

Lige efter fik man tilladelse til at holde det første arrangement og til at rydde op i laden, der var brugt som oplagsplads for forskelligt skrammel. Masser af frivillige deltog i det store arbejde, og 12. september kunne man invitere til det første arrangement. Vejret var godt, så der blev budt på høstfest med jazz i den smukke have til gården. Folk strømmede til, de meldte sig ind, og i dag er der over 500 medlemmer af foreningen.

Siden er det gået slag i slag med arrangementer og aktiviteter. Bedst kendt er nok Opera Galla, der holdes hver sommer i haven.

Der har været korsang, dans, jazz, oplæsning, foredrag, loppemarked, hvad-er-det-værd og lysfest. Der er grupper som fotogruppen, patchwork, læsegruppe m.v.

Samtidig blev projektet blåstemplet første gang, da kommunalbestyrelsen gav foreningen en 5-årig låneaftale, der omfatter haven, gårdspladsen og laden m.v. Endvidere fremgår det af låneaftalen, af foreningen Kulturhuset Birkelundgaard har fortrinsret til og mulighed for at forlænge låneaftalen med yderligere 5 år frem til udgangen fra 2020.

Nu er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med en plan for, hvad der skal ske i laden.

"Vores ønske er, at pengene bruges til at istandsætte laden, så der kan afholdes arrangementer hele året, for det lader sig ikke gøre nu", fortæller Aase Møller.

"Det hele skal gerne være klar til 2016, hvor den gamle gård fylder 100 år", lyder det fra Ib Berg.

Læs mere på www.kulturhusetbirkelundgaard.dk

brie