Farvel Kongsholm

Fredag var der dimission på Kongsholm Gymnasium og HF, våd springsvandsdans og vogn-kørsel.

Fredag den 27. juni fyldtes festsalen på Kongsholm Gymnasium & HF atter med feststemte afgangselever, glade familiemedlemmer og vemodige lærere.

Efter en festlig indmarch bød Rektor Henrik Aaes velkommen til alle fremmødte. I sin tale til studenterne og hf'erne kom Henrik Aaes ind på vigtigheden af at sætte sig mål i tilværelsen; gerne langsigtede mål, man dog ikke nødvendigvis behøvede at nå.

Årets elevtale blev holdt af hf-student Christian Hammer Nielsen, der i sin tale takkede Rektor og lærere for de 2-3 år på alle afgangselevernes vegne.

Efter uddelingen af eksamensbeviser kom turen til uddelingen af årets tre legater:

Uglelegatet, der gives til en afgangselev, som har vist fremragende evner for en række fag, og som har bidraget til at gøre undervisningen udfordrende og spændende for alle i klassen.

Dette legat blev givet til hf-student Jens Bang Larsen, der i øvrigt opnåede skolens højeste eksamensgennemsnit.Myre-legatet, der gives til en afgangselev, som har udvist bemærkelsesværdig flid og derved opnået påskønnelsesværdige resultater og som samtidig har bidraget positivt til undervisningsmiljøet i hele klassen, gik til hf-student Line HansenBlæksprutte-legatet, der gives til en afgangselev, som i løbet af sin tid på skolen har ydet et væsentligt bidrag til, at eleverne befinder sig godt i fællesskabet og som har virket som initiativtager og inspirator i en række sociale eller kreative sammenhænge, gik til student Astrid Emilie Winkler.

Bifaldet fra resten af afgangseleverne viste, at det var tre populære valg.

Efter fællessangen "Vi elsker vort land" gik så turen til Bytorvet, hvor kommunen og centerforeningen fejrede de nyudklækkede studenter.

Borgmester Finn Aaberg holdt tale for studenter og hf-er, og udnævnte som noget nyt årets student for fællesskab, der blev Jasmin El-Sayed, årets kulturstudent, der blev Maja Vuceljic og årets miljøstudent, der blev Rasmus Brix

Efter udnævnelserne og den traditionelle dans om springvandet skulle studenterne og hf'erne videre i de festligt pyntede vogne. Desværre havde vejrguderne valgt at åbne for sluserne under arrangementet på Bytorvet, så resten af dagens program foregik i bygevejr.