DF for lejernes sag

Ved det netop gennemførte boligforlig fik Dansk Folkeparti sikret at der bliver brugt 2,4 milliarder kroner til renovering af den almennyttige boligsektor.

Samtidig har Dansk Folkeparti været medvirkende til at der oprettes et udvalg på området så statens indgriben reduceres.

Desværre må det også konstateres at forskellen på aktiv- og passiv politik var yderst markant i forhandlingsforløbet. Socialdemokraterne har alene fremført at regeringen "hugger" lejernes penge og afviste overhovedet at ville deltage i de nu afsluttede boligforhandlinger.

Det har desværre gennem årene dannet præcedens at den siddende regering "huggede" pengene fra landsbyggefonden. Lad mig tillade mig at bringe et "klip" fra Ritzau:

Vi har tidligere sammen med Socialdemokraterne hugget væsentligt flere af lejernes penge i Landsbyggefonden. Vor aftale med regeringen sidste år var næsten helt beskeden ved siden af dét, Socialdemokraterne selv har været med til at tage tidligere", siger Morten Helveg Petersen, radikal finansordfører, til Ritzau.

Hvis Socialdemokraterne ville, kunne de være gået aktivt ind i forhandlingerne og få trukket regeringen i samme retning, så midlerne fra landsbyggefonden ikke går til nybyggeri. Men det er desværre altid nemmest at sidde udenfor og være fornærmet. Man skal måske også huske på at landsbyggefonden var en socialdemokratisk opfindelse som blev indført tilbage i 1967 og bl.a. har til formål at finansiere nybyggeri "hvor der er behov herfor". Dansk folkeparti har arbejdet ihærdigt for at pengene gik til vedligeholdelse af den almene boligsektor, hvilke dementerer påstanden om at der hugges fra "lejerne". Socialdemokraterne har desværre i politikkens navn opgivet deres eget "barn" fra 1967 og smidt det ud sammen med badevandet.

Det ville være glædeligt hvis Socialdemokraterne og til dels også boligorganisationerne ville undlade at føre politiske kampagner vedrørende landsbyggefonden, hvor sandheden behandles yderst lemfældigt, og i stedet konstruktivt gik ind og arbejdede for at de almennyttige boligselskaber også får en fornuftig udvikling på boligområdet.

Med venlig hilsen

Henrik Soloy,

Medlem af kommunalbestyrelsen

og formand for DF Albertslund