Den trampede sti langs åen indvies nu

Vejen er banet, krat fjernet og væltede stammer flyttet. Næste torsdag indvies trampestien langs Store Vejleå