DEBAT: Om plastic og symbolpolitik

 "Mit gæt er, at indsamlingen af husholdningsplastic ikke sparer ressourcer, men tværtimod netto bruger ressourcer", siger Frede Vestergaard.
"Mit gæt er, at indsamlingen af husholdningsplastic ikke sparer ressourcer, men tværtimod netto bruger ressourcer", siger Frede Vestergaard.

Frede Vestergaard, Borgager 54

Yvonne Amskov fra Vestforbrænding siger, at det nytter at indsamle plastic og at 75-80 procent genanvendes. Men jeg har ladet mig fortælle af en eksportør af husholdningsplastic affald, at en betydelig del af plastic'en i sidste ende bliver omdannet til brændselspiller piller og altså brændt. Og det er jo også en form for genanvendelse, men så kunne det lige så godt ske på Vestforbrændingen uden først at blive omdannet til piller. Der er simpelthen for mange typer plastic blandet sammen til at det alt sammen kan genanvendes. Mit gæt er, at indsamlingen af husholdningsplastic ikke sparer ressourcer, men tværtimod netto bruger ressourcer, når man tager i betragtning at det kræver en særlig indsamlingstur, at det køres til udlandet til bearbejdning og derefter forarbejdes. Men sådan er der mange former for symbolpolitik – og selvbedrag. Desværre er det ikke gratis.