Debat: Klatrepark ødelægger fuglelivet

Elisabeth Garde Jensen, Fyrrehusene 52, 2600 Glostrup

Debat: Klatrepark ødelægger fuglelivet
Foto: Elena Elisseeva

Jeg læser i Albertslund Posten, at en gruppe elever fra Herstedlund Skole er skuffede, fordi de ønsker sig en klatrepark og indtil videre har fået afslag.

Vi bor ved Glostrup Stadion og er mangeårige brugere af Egeparken. Den har vi gået mange ture i.

Klatreparken i Egeparken har taget plads op for fuglelivet. Hvor der tidligere var mange fugle, der nød freden og mulighederne i træerne, så søger de nu andre steder hen. Der var også mere biodiversitet i skovbunden før klatreparken.

Der blev i øvrigt også bygget store boliger i kanten af parken ud til Stadionvej, før klatreparken blev etableret.

Vi, der bor omkring parken er ikke glade for, at naturen udnyttes på den måde. Der bliver nærmest ingen plads tilbage for dyr og planter, når menneskene således breder sig.

Der har været en rågekoloni i en lille lund ved siden af kunstgræsplænen. I den lund etablerede Glostrup kommune også en lille klatrepark. Det år blev rågerne væk. De kom imidlertid igen året efter og er nu tilbage, men fuglene forstyrres af den menneskelige aktivitet.

Det forarger mig, at man nu anmoder borgmesteren i Albertslund om at etablere en klatrepark også der.

De unge mennesker må kunne tage cyklen og bruge de anlæg, der findes tæt på.

Vi ødelægger den nære natur på denne måde. Det er dobbeltmoralsk at være ked af, at regnskoven fældes, samtidig med, at man ødelægger de få naturområder, der ligger urørte, som de har ligget i mange år.