DEBAT: Hvad blev der af vores klage?

Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund, v/ formand Poul Evald Hansen

DEBAT: Hvad blev der af vores klage?

Vi er meget forundrede. Albertslund Kommune havde givet tilladelse til fældning af nogle gamle træer på Fængselsgrunden, som vi og andre mente havde betydning som levesteder for totalfredede flagermus. Kommunen havde fået området undersøgt af et konsulentfirma, der ikke mente, der var levesteder for flagermus. Vi mente noget andet og ankede sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet (ja, det hedder det, selv om det er noget med naturbeskyttelse!).