DEBAT: Ekstremt syge borgere efterlades i ensomhed

Annemarie Wandt, Galgebakken Skrænt 114

DEBAT: Ekstremt syge borgere efterlades i ensomhed
Foto: Elena Elisseeva

Åbent brev til borgmester Steen Christiansen

Det er virkelig tragisk, at Albertslund Kommune efterhånden har så få ressourcer, at de mest syge og sårbare borgere ikke kan få den hjælp, der er behov for!

Jeg ved ikke, om folk er klar over, hvor uværdigt mange mennesker lever deres liv. Ensomme, fattige, ekstremt syge – bare nogle overskrifter på mit møde med flere borgere. Jeg bor selv i Galgebakken, hvor jeg møder en del beboere. Lad mig give et par eksempler:

En beboer bor isoleret i sin lejlighed. Hun har været langvarigt syg og er sengeliggende med ekstremt nedsat lungefunktion. ( Hun får konstant ilt og pleje fra kommunen.) Hun er p.t.omkring hospice – men sendes hjem igen, da hun ikke er akut døende. Hendes største ønske er at komme på et plejehjem, så hun ikke ligger alene med sin angst, men kommunen har ikke plads – og desuden skal man være skrevet op?? Jamen, hvornår skal man skrive sig op? Og hvem hjælper til med det, når man er så dårlig?

Hun er desværre ikke et enestående tilfælde. Andre i Galgebakken er i samme situation. Ekstremt syge mennesker, som systemet ikke har plads til.

En anden beboer døde kort tid efter, at hun fik bevilget sin førtidspension. Hun havde haft flere invaliderende blodpropper, havde totalt mistet hukommelsen og flere andre færdigheder. Det tog kommunen 5 år at behandle hendes ansøgning, fordi de blev ved med at sende hende i arbejdsprøvning. Det fungerede naturligvis ikke, da hun ikke kunne huske noget. Men i de 5 år levede hun så af kontanthjælp og havde under 1000 kr. at leve for pr. md. Når alt var betalt.

Ovenstående 2 beboere – samt flere andre – har spurgt mig, om jeg ville hjælpe dem med at have kontakt til systemet. I mine møder med kommunen har jeg kun mødt professionelle og omsorgsfulde sagsbehandlere og medarbejdere i jobcenter samt visitation. De har meget begrænsede handlemuligheder på grund af manglende økonomi (det må det så ikke hedde iflg. lovgivningen) og manglende plads i relevante institutioner.

Jeg ved, at kommunen skatteindtægtsmæssigt rangerer på lige fod med Lolland – og at vi til sammenligning kun har halvt så mange skatteindtægter pr. indbygger som eks. Roskilde. Jeg ved også, at kommunen råder over utroligt mange lejeboliger (heraf mange små boliger), og at de har anvisningsretten til 25%. Albertslund har betydeligt flere lejere end andre kommuner – og Albertslund har flere sårbare og pensionister på overførselsindkomster.

Albertslund er jo stadigvæk et dejligt sted med mange skønne institutioner, aktiviteter og fællesskaber.

MEN det er IKKE acceptabelt, at ekstremt syge og sårbare ikke kan få den nødvendige hjælp og omsorg!

Svar fra Steen Christiansen, borgmester, Albertslund Kommune

I et åbent brev beskriver Annemarie Wandt en række eksempler, hvor ældre og syge borgere ifølge hende efterlades i ensomhed. Det gør indtryk. For sagen er den, at de, der har brug for hjælp, skal have mulighed for at få det. Og vi skal naturligvis som kommune leve op til lovgivningen og de kvalitetsstandarder, vi har på området. Vores velfærdssamfund i Danmark er godt nok under pres, men vi må alligevel sikre ordentlig service til vores borgere. Derfor er jeg også glad for, at Annemarie Wandt kun har mødt professionelle og omsorgsfulde sagsbehandlere og medarbejdere i Albertslund Kommune.

Jeg vil nævne, at vi i Albertslund Kommune både har en borgerrådgiver og pårørenderådgiver, som man kan kontakte i tilfælde som disse. Jeg vil også nævne, at vi politisk har fokus på at få etableret flere plejehjemspladser og ældreboliger, så vi står bedre rustet i forhold de ting, som Annemarie Wandt er kritisk overfor i sit indlæg.

Vi er alle interesseret i ordentlig velfærd – og at der er hjælp at hente, når man har brug for det.