DEBAT: Borger i Albertslund – hele livet

Kim Bonnesen. Det Konservative Folkeparti i Albertslund

DEBAT: Borger i Albertslund – hele livet

Kim Bonnesen. Privatfoto

Hvor er det dog glædeligt og betryggende, at opleve et større antal boliger skyde op i byen og endnu mere glædeligt er det, at der for mange af disse nybyggerier, er tale om seniorboliger. For det betyder jo, at borgere kan blive boende i Albertslund – også når man bliver senior. Trygheden i at man kan blive i den kommune, hvor man har levet et liv, er essentiel.

Et af de politiske ønsker for udviklingen i Albertslund er netop et øget fokus på et værdigt seniorliv og med den byudvikling vi ser nu, må jeg sige, at vi er godt på vej. Det leder mig straks til tænke, at det jo netop er en af de forbedringer, som man glemmer og som ligger oven i de kommunale besparelser. En forbedring som kommunen IKKE skal bruge særlig megen økonomi på og som forøger antallet medborgere. Det gør det fordi Albertslund nu kan tilbyde seniorboliger og på den måde frigøres der også boliger.

Det næste vi skal se ind i, og tage aktivt stilling til, er de områder, hvor der arbejdes for at skabe en seniorkultur i Albertslund, som forhåbentlig ender med at være den bedste i hele Storkøbenhavnsområdet.

Albertslund er ikke fattig på muligheder for et meningsfyldt seniorliv, da de nye seniorboliger er placeret tæt på allerede, bebyggede områder og alle i nærheden af vej og sti.

I Det Konservative Folkeparti er vi optaget af, at alle har ret til et godt og værdigt seniorliv. Det betyder også, at vi har fokus på at antallet af ældre og seniorer er stigende i Albertslund og derfor også at behovet for flere seniorboliger vil stige. Den opgave, skal vi som kommune kunne løfte.