DEBAT: Bæredygtig udvikling i Albertslund

Billal Zahoor (Kons.), Birgit Hauer (SF) og Ebbe Rand Jørgensen (Enh.), kommunalbestyrelsen:

Debat: Kagelyst

Vi ønsker bæredygtigt byggeri og det forpligter, hvis vi skal leve op til de høje ambitioner i Albertslund Kommunes Klimaplan 2050. Hele kommunalbestyrelsen bakkede op omkring vores beslutningsforslag i relation til begrænsning af CO2-udledning ved kommunale bygge- og anlægsprojekter i Albertslund.

Det er ikke nogen hemmelighed, at bygge- og anlægsbranchen belaster vores klimaregnskab og derfor skal vi også være transparente i forhold til CO2-udledning, når det kommer til de store kommunale bygge- og anlægsprojekter.

Ved eksempelvis at integrere minimering af CO2-udledning som et tildelingskriterium i fremtidige udbud, kan det i endnu højere grad fremme konkurrencen om at bygge bæredygtigt.

Heldigvis bliver der allerede bygget bæredygtigt rigtig mange steder i og omkring vores by og der foregår en positiv udvikling i hele byggebranchen med fokus på fremstilling af bæredygtige byggematerialer samt genanvendelse af eksisterende byggematerialer. Disse tiltag vil forhåbentlig også kunne aflæses i fremtidige klimaregnskaber.

Vi er godt klar over, at det ikke nødvendigvis er billigere at bygge mest bæredygtigt, hvorfor vi som ansvarlige politikere til enhver tid skal vurdere det økonomiske råderum, herunder den i forvejen hårdt pressede anlægsramme meddelt af KL førend vi til- eller fravælger et byggeprojekt i fremtiden.

Billal Zahoor (Kons.)
Birgit Hauer (SF).
Ebbe Rand Jørgensen (Enh.).