DEBAT: Bæredygtig boligpolitik

Alternativet vil gøre op med den ulighed og forskelsbehandling af beboere i forskellige områder, der præger regeringens boligpolitik. De socialt udfordrede boligområder, som regeringen har givet den negative betegnelse "ghetto", er opstået fordi alt for mange mennesker med samme socialøkonomiske baggrund er samlet i de samme områder, fordi de ikke havde andre muligheder.