De skal sidde i udvalg, råd og nævn

Den nye kommunalbestyrelse besluttede tirsdag, hvem der skal beklæde de mange poster i udvalg, råd og kommissioner