BUPL om profil-institutioner: Vigtigt at der følger midler med

Det er vigtigt, at det bygger på pædagogernes kompetencer, og at der er inddragelse, siger BUPL-formand om profil-institutioner

BUPL om profil-institutioner: Vigtigt at der følger midler med

Fra dagligdagen i Toftekær, der fremover skal kalde sig “Kulturinstitution”. Foto: fdue.

At omdanne dagtilbud til profil-institutioner, der skal have særlige temaer som overskrift, som tilfældet nu er i Albertslund, får positive ord med på vejen fra pædagogernes fagforening. Men der er også betænkeligheder.

"Det er rigtig godt, at Albertslund har fokus på pædagogisk kvalitet og ønsker at støtte en faglig kvalitetsudvikling. Her kan særlige profiler være et udmærket tiltag“ siger Jon Olufson, formand for BUPL Storkøbenhavn.

“Det jeg gerne vil understrege er at det er vigtigt at det bygger på pædagogernes kompetencer, den pædagogiske dømmekraft og at pædagoger og ledere er inddraget i processen, men den intention læser jeg også i sagsfremstillingen.”

Formanden har dog især betænkeligheder ved, om ressourcerne følger med:

“Bekymringen kan være, at ved forandringer skal der som hovedregel ydes en ekstra indsats, og det kræver overskud. Derfor kan det godt have en lidt svær start, når tiltaget tænkes implementeret uden ekstra midler. Hvilket gør at det er ekstra vigtigt at det prioriteres at få fat i de eksterne midler, som der foreslås i sagsfremstillingen.”

Som tidligere omtalt er tre institutioner i Albertslund foreløbigt valgt ud. Kastanjen skal have ”Natur, udeliv og science” som overskrift, Lindegården skal være ”Familiernes Hus – Fællesskabets Hus” og Børnehuset Toftekær bliver en ”Kulturinstitution”.