Borgerservice?

Jeg har også læst Sim Krahls læserbrev i sidste uge om vanskelighederne ved at komme i forbindelse med en medarbejder for at få udleveret et nyt kørekort.

Det var der en forklaring på, og den fik man i et læserbrev lige nedenunder, idet kommunen åbenbart havde fået lov til at svare med det samme. (eller avisen sørget for at de to breve kom med i samme nr.)

Men jeg sidder alligevel tilbage med en dum fornemmelse, for kommunens svar går på, hvad der skal ske i fremtiden, men at det mangler at blive indført. Indtil det sker, synes de, at de kan nøjes med et skilt om, at undskyld vi roder.

Hvis man havde tænkt på borgerne, havde man vel sørget for, at der var iværksat en tilfredsstillende midlertidig ordning, som meget praktisk kunne have bestået i, at der var en medarbejder på stedet, som kunne orientere de besøgende. Nu lader man bare borgerne blive usikre og forvirrede og selv forsøge at finde ud af, hvad de skal gøre.

Det er et eksempel på dårlig service, som jeg kan forstå, at der findes mange af. Jeg erklærer mig enig med de personer, som allerede har anmodet om, at der altid var medarbejdere i rådhusets forhal, som kunne hjælpe folk til rette og evt. tage sig af mindre opgaver.

Jeg forstår ikke, at kommunalbestyrelsen ikke kan sætte sig ind i situationen, at henvendelser til kommunen er af alle slags og fra alle slags mennesker, beboere i kommunen såvel som ikke-beboere, og at servicen må rettes derefter og ikke sådan, som kommunen gerne ville have, at det skulle være.