De har skrevet en bog om skolen der lukkede og blev kørt bort

Fortællingen om en af Albertslunds lukkede skoler, Teglmoseskolen, er blevet fortalt i en ny bog fra Lokalhistorisk Forening

Husker du: Skolen der lukkede og blev kørt bort

Teglmoseskolen lå på Teglmosevej over for Godthåbsparken - hvor Tornegårdsvej og boligbebyggelsen findes i dag. Foto fra bogen forside

Lokalhistorisk Forening er lige kommet med en ny bog om en af kommunens nedlagte skoler. Teglmoseskolen, der blev oprettet i 1970, har haft en omtumlet tilværelse. I de første år var der byggeaktiviteter på grunden på Teglmosevej, og i 1989 begyndte man at finde skimmelsvamp i træbygningerne. Dette skabte store bekymringer hos forældrene til skolens elever, og efter mange forældreprotester blev skolen rømmet i november 1991, hvor eleverne blev fordelt på de øvrige skoler, som havde ledige lokaler.

Der blev foretager mange tekniske undersøgelser, som resulterede i, at Kommunalbestyrelsen besluttede, at skolens bygninger skulle nedrives. Da det ville blive alt for kostbart at bygge en ny skole, blev andre muligheder undersøgt. Dette resulterede i, at man besluttede, at skolen skulle flyttes til de tomme skolebygninger på Gl. Landevej 25, som Albertslund Børnehaveseminarium havde lejet i en årrække. Sammen med lokaler i den nordlige del af Roholmskolen blev der ombygget for 30 mil. kr., så Teglmoseskolen kunne genopstå i nye rammer med gradvis indflytning i 1992-93.

I 2006 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle ske en sammenlægning af Roholmskolen og Teglmoseskolen, da elevtallet i kommunen var faldende, og det var for dyrt at bibeholde meget små skoler. Sammenlægningen fandt sted d. 1. august 2008, hvor en ny skole startede på matriklen med navnet Herstedøster Skole.

Der bliver afholdt en reception på Herstedøster Skole fredag d. 31. marts kl. 15:00-16:30, hvor bogens forfattere Emil Kruuse og Thorkild Gregersen vil præsentere bogen, og hvor den kan købes for 100 kr. Alle interesserede er velkomne.

Bogen kan i øvrigt også købes på foreningens hjemmeside: alfo.nu samt på Lokalhistorisk Samling på Egelundsvej 7. Åbent onsdage kl. 12:30- 16:00.