Biblioteksfilialer til ældrecentre

Nedlæg biblioteksfilialerne i Trippendalcentret og Hedemarken og lad byens ældre overtage dem. Det foreslår den konservative Zitta Mogensen.