Bevar Albertslund Ridecenter

I følgende skriv, vil vi (personalet på ARC) stille os undrende overfor forslaget om lukning af ridecenteret.

I det foreliggende forslag, omkring lukning af ARC, er der i vores optik, ikke tilstrækkelig fokus på den store pædagogiske opgave vi på ridecenteret varetager, hverdag.

Vi har mange piger i alders gruppen 6-18 år, en del af disse piger, har haft det svært ved at, indfinde sig på andre af kommunes fritidstilbud. Det er vores klare opfattelse, at ARC er et positivt holdepunkt, for disse piger, som i stedet ville hænge ud på gaden.

Vi vil i den henseende være oprigtig bekymrede for, det selskab de vil søge, og for hvad disse grupper vil foretage sig.

Vi løfter en kæmpe socialpædagogisk opgave hverdag på ARC.

Spørgsmålet er så hvor og hvem ,der skal løfte denne pædagogiske opgave.

Det er tankevækkende at, nogle af disse børn som har indgået i socialpædagogiske tilbud i kommunen, har kunne indgå i nogle positive relationer og har kunne indordne sig i ridecenterets dagligdag..

Ridecenteret er et fristed for mange børn/unge og voksne piger/kvinder.

Rummelighed, syntes vi passer rigtig godt til vores institution. Her er plads til alle, på ridecenteret hjælper alle hinanden på kryds og tværs.. ikke èn dag er ens.

Bevar vores unikke arbejdesplads – som et af kommunes fyrtårne – i en super børnekommune.