Alle skal sortere køkkenaffald i syv fraktioner

Brugergruppens indstilling er et pejlemærke på den endelige politiske beslutning

Brugergruppen har holdt møde for at diskutere de kommende affaldsordninger i Albertslund.

Det er ikke hverdagskost, at der er så store spørgsmål på dagsordenen i Brugergruppen, men onsdag den 11. februar var en undtagelse.

Oven på høringen om de nye affaldsordninger, der sluttede den 1. februar, var Brugergruppens opgave at samle op på de 51 indkomne høringssvar og indstille til kommunalbestyrelsen, hvilke affaldsordninger boligområderne fremover skal kunne vælge imellem.

"Opgaven er at få skruet nye affaldsordninger sammen, der kan øge genbrugsprocenten for husholdningsaffald fra 22,5 % til 50 %. Det kommer til at berøre samtlige boligområder og samtlige borgere i byen", siger Povl Markussen, Agenda Centeret.

Brugergruppens indstilling til kommunalbestyrelsen er, at alle skal sortere deres husholdningsaffald i syv fraktioner, dvs. papir, glas, plast, metal, pap/karton, bio og restaffald.

"Alle fraktionerne skal kunne afleveres tæt på husstanden, dvs. at ingen skal som udgangspunkt gå mere end 50 meter med deres affald. For at det kan lade sig gøre, mener Brugergruppen, at boligområderne skal have seks forskellige ordninger at vælge imellem, hhv. individuelle stativer, 2-delte beholdere, containere i øer, nedgravede beholder og kombiløsninger. Endvidere ønsker Brugergruppen, at madaffaldet skal sendes til bioforgasning og kompostering, samt at boligområderne skal være klar med de nye ordninger den 1.januar 2017", siger Povl Markussen.

"Når Brugergruppens indstilling er særlig interessant, er det fordi kommunalbestyrelsen stort set altid følger Brugergruppen. Den består nemlig af repræsentanter fra samtlige boligområder i byen, og når de har diskuteret tingene igennem og kommer med en fælles indstilling inklusiv finansiering, er det sin sag for politikkerne, at lave om på det. Derfor er Brugergruppens indstilling reelt mere end blot en indstilling, den kan godt tages for et meget klart billede af, hvordan affald og genbrug skal håndteres fremover i Albertslund", fortæller Povl Markussen.

En af de store bekymringer, der viste sig i høringssvarene, var ifølge Povl Markussen bio-fraktionen, og den var da også i særlig grad grundlag for debat på Brugergruppemødet.

"På den ene side er det en meget vigtig fraktion, fordi den kan bruges til både at lave biogasenergi og livsvigtige næringsstoffer til landbruget, men på den anden side skal det også sikres, at den ikke står og lugter ved husstandene i indkørsler og affaldsøer. Derfor kom der ekstra tømninger i sommerperioden på banen, og så må der ellers trækkes på erfaringer fra andre kommuner, der har været i gang i årevis, samt erfaringerne fra forsøget med indsamling af bioaffald i Galgebakken, der har været i gang det sidste årstid", siger Povl Markussen.

"Alt i alt bliver det en kæmpe opgave, der nu skal løftes, men der var på mødet lovning fra både Miljø- og Teknikforvaltningen og Agenda Centeret om, at de står klar med den nødvendige hjælp – både til boligområderne udendørs og borgerne indendørs", slutter Povl Markussen.

brie