Agenda Centeret: 20erne er træernes årti i Albertslund

I anledning af nytåret og begyndelsen på et nyt årti har Povl Markussen fra Agenda Centeret kigget i krystalkuglen. Han giver her bud på de fremtidige klima-udfordringer

Dertil kommer at klimaforandringerne også udfordrer naturen omkring os. Med ændrede temperaturer, tørke- og nedbørsperioder forandres vilkårene for, hvad der kan leve og gro, for hvad vi kan dyrke og leve af. Kombineret med at flere områder opdyrkes og sprøjtes med alskens former for pesticider, betyder det, at naturen, vores livsgrundlag forarmes. At vi undergraver naturens mangfoldighed, at vi gør vores livsgrundlag mindre robust. Ja faktisk er det så slemt, at mange forskere snakker om, at vi står i en biodiversitetskrise, der er større og mere alvorlig end klimakrisen. Arter uddør med en hidtil uset hastighed. Og i modsætning til klimaforandringerne, der trods alt kan håndteres, står en uddød art ikke til at genoplive. Og tager man led ud af naturens fødekæde, er kæden ikke længere en kæde. Resultatet kan blive uoverskueligt og kaotisk. Det er alt sammen virkelige problemstillinger lige nu! Derfor ser vi ind i et nyt årti, der står i klimakrisens og biodiversitetskrisens tegn.